Aktualności

25.01.2019

PODMIOT LECZNICZY  ”ISAKO”
INFORMUJE, ŻE CZĘŚĆ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZOSTAŁA ZAKUPIONA W 2018 ROKU W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – MINISTERSTWA ZDROWIA.

10.07.2018

Uprzejmie informujemy, iż Gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku  życia od lipca 2018 został przeniesiony do Ośrodka Zdrowia Koniaków 668. Nowe godziny pracy

Poniedziałek, Środa 7.00-12.00, Czwartek 13.00-18.00

Zapraszamy!

13.12.2017 Zaproszenie do skorzystania z programu profilaktycznego

PROGRAM Profilaktyki Raka Szyjki Macicy- Zapraszamy wszystkie chętne osoby do skorzystania z darmowej wizyty w ramach programu w poradni ginekologiczno-położniczej NZOZ Salus.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 

Dnia 06.07.2017

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

SZANOWNI PACJENCI NZOZ ”SALUS” SP.Z.O.O NIGDY NIE PROWADZIŁ I W CHWILI OBECNEJ NIE PROWADZI ZBIÓRKI FUNDUSZY NA ZAKUP PAKIETÓW MEDYCZNYCH DLA PACJENTÓW. TELEFONY, KTÓRE MOGLI PAŃSTWO OTRZYMAĆ W SPRAWIE WSPARCIA ZAKUPU PAKIETÓW BYŁY TELEFONAMI Z ZEWNĘTRZNEJ FIRMY DUET
Z RUDY ŚLĄSKIEJ – ORGANIZATORA AKCJI, KTÓRA TO ZGŁOSIŁA SIĘ Z OFERTĄ WSPÓŁPRACY DO NASZEGO PODMIOTU.
NZOZ ”SALUS” NIE BIERZE UDZIAŁU W AKCJI ZBIÓRKI DATKÓW PIENIĘŻNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WISŁY I OKOLIC.
NZOZ ”SALUS” MIAŁ BYĆ TYLKO PATRONEM, W KTÓRYM PACJENCI BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ WW.PAKIETY MEDYCZNE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z AKCJI PROWADZONEJ PRZEZ ZEWNĘTRZNĄ FIRMĘ DUET.

ZA WSZELKIE NIEPRZYJEMNOŚCI I ZAWIROWANIA ZWIĄZANE Z BRAKIEM JASNO OKREŚLONEJ ROLI NASZEGO PODMIOTU W AKCJI PRZEPRASZAMY.
Z POWAŻANIEM
ZARZĄD PODMIOTU LECZNICZEGO

 

 

 

Dnia 30.06.2017

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.07.2017 zostaje otwarty nowy Gabinet Stomatologiczny w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gabinet mieści się w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej na parterze. Świadczy bezpłatną opiekę medyczną na rzecz wszystkich dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia z terenu powiatu cieszyńskiego.

Stworzenie gabinetu ma na celu prowadzenie profilaktyki stomatologicznej na rzecz dzieci i młodzieży, jak również prowadzenie leczenia stomatologicznego.

Zlokalizowanie gabinetu na terenie placówki oświatowej nie ogranicza świadczonych usług tylko dla uczniów. Z gabinetu korzystać mogą wszyscy mieszkańcy do ukończenia 18 roku życia.

Pacjecni będą przyjmowani na bieżąco, zgodnie z godzinami przyjęć gabinetu (nie ma wymogu umawiania się na konkretny planowany termin).

Prowadzone przez gabinet przeglądy profilatkyczne (stan uzębienia, budowa zgryzu itp.) będą realizowane 2-krotnie w ciągu roku. Przeglądy nie wiążą się z obowiązkowym dalszym leczeniem stomatologicznym w gabinecie w Gimnazjum. Pełnią rolę profilaktyczną. O dalszym postępowaniu decyduje Rodzic/Opiekun dziecka.

Dla pozostałych dzieci w godzinach pracy gabinetu dostępne są wszystkie świadczenia stomatologiczne, które obejmuje kontrakt z NFZ, na które mogą zgłaszać się samodzielnie (wymagana zgodna Rodzica/Opiekuna) lub z Rodzicem/Opiekunem.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Salus” w porozumieniu z Dyrekcjami szkół od września 2017 planuje prowadzenie profilaktyki stomatologicznej na zasadzie pogadanek i lekcji poglądowych, co w praktyce oznacza, iż personel w wyznaczonych terminach odwiedzać będzie kolejne placówki (szkoły, przedszkola).

W gabinecie stomatologicznym świadczona będzie również pomoc wszystkim Pacjentom w stanach nagłych (ostry ból, ostre zapalenie, zmiany chorobowe itp.). Pomoc zostanie udzielona.

Serdecznie zachęcamy Rodziców i Opiekunów do pomocy w reazliacji opieki i profilatkyki stomatologicznej dla naszych dzieci. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Godziny otwarcia gabinetu poniedziałek, środa, piątek 8.00-12.00

Na początku roku szkolnego przy współpracy z personelem placówek oświatowych oraz higienistki szkolnej zostaną rozdane listy dla Rodziców/Opiekunów, dotyczące zgody lub braku zgody na realizację świadczeń stomatologicznych z rozdziałem na świadczenia profilaktyczne (planowane przeglądy) oraz pozostałe leczenie stomatologiczne) dla dzieci.