Ośrodek Zdrowia Koniaków 668

Ośrodek Zdrowia Koniaków 668 tel. 33 855 64 25

Podstawowa opieka zdrowotna:

-Gabinet lekarza POZ
– Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
– Punkt pobrań materiałów do badań
– Punkt szczepień
– Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie stomatologiczne

– Gabinet ogólnostomatologiczny z aparatem RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni Rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów Rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informujemy, że w jednostce organizacyjnej:

Przedsiębiorstwie Usługowo-Wytwórczym „Isako” Sp. z.o.o

  1. Kopydło 47A

43-460 Wisła

Ośrodku Zdrowia Koniaków

Koniaków 668

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące przez aparat Rtg : stomatologiczny

Dla jednostki została wydana decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu Rtg stomatologicznego oraz na uruchomienie pracowni Rtg. przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, numery decyzji i oraz daty  ich wydania znajdują się w załączniku.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownik jednostki organizacyjnej został zaliczony do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracownika prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych, wyrażonych jako  dawka  równoważna określona dla pracownika.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu stomatologicznego (dane w załączniku), podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi w pracowni stomatologicznej zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni stomatologicznej znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

załącznik:

Aparatura medyczna

Nazwa aparatu Numer i data decyzji

na uruchomienie pracowni

Numer i data decyzji

na stosowanie aparatu Rtg- stomatologicznego

Data pomiaru  dozymetrycznego rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu stomatologicznego

Typu VistaInra DC Firmy Dürr Dental

Nr 59/2017 r.

z dnia 20.02.2017 r.

Nr 60/2017 r.

z dnia 20.02.2017 r.

13.02.2017 r

październik 2022r